slider 2

Sun Electronics

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY, PROTOTYPE AND MANUFACTURING SERVICES

Industries & Applications

Sun Electronics couples innovation with more than 30 years of industry experience to deliver quick-turn prototyping and medium to high-mix volume lead-free PCB assembly and production. With applications in engineering, healthcare and technology, there is no margin for error. Sun Electronics’s expert prototyping, assembly and production ensure your products are precise, every time.

Services & Capabilities

Printed circuit board assembly, prototype and manufacturing services

About Sun Electronics

About Sun Electronics

Sun Electronics is a leading company in the field of designing, manufacturing, testing, distributing, and providing services for electronic components and assemblies for original equipment manufacturers in South Vietnam.

Learn More

Flex and Rigid-Flex Circuit Design

Flex and Rigid-Flex Circuit Design

The Latest Flex, Circuit Materials and Design Rules

Printed Circuit Board Assembly

Printed Circuit Board Assembly

The Latest Flex Circuit Materials and Design Rules

Electronic Prototypes

Electronic Prototypes

As a provider of prototype PCB assembly services.

Flex Assembly

Flex Assembly

Flexible Circuit Design, Manufacturing, & Assembly

Industry Blog & Company New

08/12/2022

SUN Electronics tham dự “DIỄN ĐÀN QUỐC GIA – Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ IV (VFTE 2022) tại Hà Nội.”

GIỚI THIỆU VFTE 2022 Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là diễn đàn thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa các doanh nghiệp công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước, nhằm nhận diện […]

Need Any Consultations ?

We’re Ready to Sun Electronics JSC