R&D

Trung tâm Nghiên Cứu và Phát Triển (R&D)

Trung tâm R&D của SunElectronics đặt mục tiêu trở thành trái tim của sự đổi mới và phát triển trong công nghệ điện tử và vi mạch. Chúng tôi tin rằng thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục, chúng tôi có thể góp phần mang đến những đột phá trong ngành và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

Tầm nhìn của Trung tâm R&D là trở thành nguồn cảm hứng cho sự đổi mới và sáng tạo trong ngành công nghiệp điện tử.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, hỗ trợ cải tiến sản phẩm hiện tại và tạo ra sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường và xã hội.