Cung Cấp Bo Mạch

Sun Electronics có kinh nghiệm làm việc qua các vật liệu PCB, bao gồm PCB thông thường, PCB HDI, PCB linh hoạt, PCB cứng nhắc, bảng nối đa năng và chất nền IC.

Vật liệu

  • Isola FR4, 370HR, Polymide
  • Nelco 4000-6, 4000-13
  • Rogers 4003, 4350, 445

Bề mặt hoàn thiện

  • Immersion Tin/Gold/Silver
  • Entek 106A organic
  • Hard Gold

Khả năng đáp ứng

  • Layer count 2-56 and Line width/space 0.003
  • Micro Via – Blind or Buried Via Structures
  • Via in Pad
  • Aspect Ratio 14:1

Dịch vụ liên quan

Sửa Chữa Bo Mạch

Các bảng mạch ngày nay phức tạp hơn bao giờ hết và nhu cầu sửa chữa và làm lại bảng mạch là...

Chuỗi Cung Ứng & Logistics

Quản lý chuỗi cung ứng là rất quan trọng để kiểm soát chi phí và đảm bảo sản phẩm được giao...

Lắp Ráp Thành Phẩm

Sun Electronics cung cấp đầy đủ các dịch vụ lắp ráp phụ, đóng hộp và tích hợp được tùy chỉnh cho...