Nghiên cứu và Phát triển

Trung tâm R&D của SunElectronics đặt mục tiêu trở thành trái tim của sự đổi mới và phát triển trong công nghệ điện tử và vi mạch. Chúng tôi tin rằng thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục, chúng tôi có thể góp phần mang đến những đột phá trong ngành và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Bài viết liên quan