Sản xuất Điện tử

SunEMS, một đơn vị của SunElectronics, chuyên về các dịch vụ liên quan đến nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh với công nghệ hiện đại và đội ngủ chuyên gia giàu kinh nghiệm đã từng kinh qua nhiều vị trí then chốt trong các tập đoàn Sản xuất điện tử đa quôc gia.

Bài viết liên quan